Brukervilkår for Scom.no

Scom.no er en markedsplass for frilansere. Scom.no er eid og drives av Prosales AS. Disse brukervilkårene (“Vilkårene”) utgjør en juridisk avtale mellom deg (“Brukeren”) og Scom.no (“Nettsiden,” “Vi,” “Oss,” eller “Vår”) som regulerer din bruk av Scom.no sin markedsplass for frilansere (“Tjenesten”). Ved å registrere deg som bruker og/eller bruke tjenesten, samtykker du i å overholde disse Vilkårene.

Relasjon mellom brukere

Kjøper/ Oppdragsgiver skal gi all nødvendig tilganger, produktinformasjon og annet som er nødvendig for at oppdraget kan bli gjennomført i henhold til avtaler som er gjort.

Frilanser skal holde seg innenfor rammene og kriteriene til oppdraget og levere resultater som avtalt.  Frilanser er også forpliktet til å ikke lekke produkt og bedriftsinformasjon til andre aktører i markedet eller direkte eller inndirekte konkurrenter av Kjøper/ oppdragsgiver.

Brukere er forpliktet til taushetsplikt mellom hverandre og i forhold til aktiviteter som er gjort med hverandre. Med mindre annet er avtalt og som er nødvendig for gjennomføring av oppdrag.

1. Registrering og Verifisering

1.1. Du må registrere deg som bruker på scom.no for å benytte deg av tjenesten. Ved registrering må du oppgi nøyaktig og fullstendig informasjon.

1.2. For å øke sikkerheten og bekrefte bruker identitet, krever vi at du verifiserer din konto ved å klikke på linken som blir tilsendt bruker mail ved registrering. Vi kontakter også frilanser/ Selger av tjenester for å bekrefte at riktig person har registrert sin virksomhet på scom.no.

1.3 Én Brukerkonto per Organisasjon / Kjøper. Hver Kjøper/ Oppdragsgiver og frilanser kan kun ha én brukerkonto på Nettsiden. Opprettelse av flere profiler for samme bruker er ikke tillatt. Dette er for å opprettholde integriteten til brukerbasen og sikre en rettferdig bruk av tjenestene som tilbys på Nettsiden.

Frilansere har imidlertid muligheten til å publisere så mange tjenester og tilleggstjenester som de ønsker under den samme brukerkontoen, forutsatt at tjenestene samsvarer med våre retningslinjer og kvalitetsstandarder. Vi oppfordrer frilansere til å utnytte denne muligheten til å vise frem sitt mangfold av ferdigheter, tjenester og bredere synlighet på nettsiden.

2. Publisering av Tjenester og Oppdrag

2.1. Det er helt gratis for frilansere å publisere tjenester på Scom.no.

2.2. Det er helt gratis for Kjøpere/oppdragsgivere å publisere oppdrag på Scom.no.

2.3 Det er ikke tillatt å referere til andre nettsider for kjøp av tjenester og produkter ved publisering av tjenester

3. Betaling og Kommunikasjon

3.1. Alle betalinger for tjenester og oppdrag skal foregå direkte på Scom.no. Vi bruker Stripe og WooCommerce som betalingsmåter for å sikre trygge transaksjoner.

3.2. Kommunikasjon mellom brukere skal skje direkte på Scom.no. Flytting av kommunikasjonen eller betalinger ut av nettsiden er ikke tillatt.

3.3 Kjøper/Oppdragsgiver og frilanser skal ikke etablere et profesjonelt forhold utenfor plattformen som kan ekskludere scom.no. Brukere skal ikke foreslå eller oppfordre til slik aktivitet.

3.4 Kjøper/Oppdragsgiver og frilanser skal ikke bruke tredjeparter til kommunikasjon eller betalinger i forsøk om å gå rundt scom.no sine regler.

3.5 Scom.no forbeholder seg retten til å kontrollere kommunikasjon og betalinger. Scom.no har rutiner på dette for sikkerhetsmessige årsaker.

3.6 Regelbrudd på dette tas veldig alvorlig og resulterer i utestengelse fra nettsiden med ingen mulighet for å komme tilbake.

4. Kommisjon og Betalingstransaksjoner

4.1. Scom.no vil belaste en liten kommisjon for hver vellykket transaksjon som gjøres gjennom tjenesten. Kommisjonens størrelse vil bli oppgitt tydelig før transaksjonen fullføres.

4.2. Kjøper/Oppdragsgivere skal betale for oppdraget før oppdraget starter. Scom.no vil holde tilbake betalingen til frilanseren har fullført oppdraget og Kjøper/oppdragsgiver har bekreftet at oppdraget er fullført i henhold til avtalen mellom partene.

4.3. Frilansere kan be om en utbetaling når pengene står som tilgjengelige for utbetaling.

4.4 Alle transaksjoner finner man under “Fakturaer” i menyen.

5. Tillit og Regelbrudd

5.1. Tjenesten opererer på tillit. Brukere forventes å opprettholde høy etisk standard og overholde alle gjeldende lover og regler.

5.2. Svindel, identitetsforfalskning eller brudd på Vilkårene vil føre til øyeblikkelig utestengelse fra Scom.no.

6. Sikkerhet og Deling av Innloggingsinformasjon

6.1 Sikkerhet er av ytterste viktighet på Nettsiden. Brukere er pålagt å beskytte sin innloggingsinformasjon, inkludert brukernavn og passord, nøye. Deling av innloggingsinformasjon med andre er sterkt frarådet.

6.2 Nettsiden vil aldri be om brukerens passord via e-post, direktemeldinger eller på andre måter. Brukere bør være skeptiske til henvendelser som ber om slik informasjon og rapportere eventuelle mistenkelige aktiviteter til vår kundesupport.

6.3 Brukere som velger å dele sin innloggingsinformasjon med andre, gjør det på egen risiko. Nettsiden vil ikke være ansvarlig for eventuell uautorisert bruk av kontoen som følge av slik deling.

6.4 Hvis en bruker mistenker at deres innloggingsinformasjon kan ha blitt kompromittert, bør de umiddelbart endre sitt passord og varsle vår kundesupport for å sikre kontoens sikkerhet.

7. Ansvarsfraskrivelse:

7.1 Scom.no har ingen ansvar eller forpliktelser i en eventuell tvistesak mellom Kjøper/ oppdragsgiver og frilanser.

7.2 Scom.no er ikke ansvarlig i en eventuell erstatningssak eller kontraktbrudd mellom frilanser og Kjøper/oppdragsgiver.

7.3 Scom.no fraskriver seg alt ansvar og skal ikke holdes ansvarlig eller bli belastet økonomisk ved sikkerhetsbrudd, svindel eller tap av midler da slike situasjoner kan oppstå gjennom nett-aktiviteter som er utenfor Scom.no sin kontroll og som kan påvirke brukerens sikkerhet på Scom.no. Bruker er fullt ansvarlig og bør foreta seg nødvendige tiltak gjennom riktige kanaler for å ordne opp i slike situasjoner.

7.4 Scom.no er kun en «mellommann» mellom Kjøper/oppdragsgiver og frilanser og kan aldri bli belastet økonomisk for tvister, erstatningskrav eller annet som kan oppstå mellom partene. Scom.no fraskriver seg dermed alt ansvar og forpliktelser når det gjelder slikt.

7.5 Ved en eventuell tvistesak mellom frilanser og Kjøper/oppdragsgiver vil Scom.no forsøke å løse opp i utfordringen mellom partene. Men har ingen ansvar eller forpliktelser utover det.

8. Opphavsrett og Kopiering av Innhold

8.1 Alt innhold og materiale som er tilgjengelig på Nettsiden, inkludert tekst, bilder, videoer, grafikk, logoer, programvare og andre elementer, er beskyttet av opphavsrett og andre immaterielle rettigheter. Dette innholdet tilhører Nettsiden eller dets lisensgivere.

8.2 Kopiering, reproduksjon, distribusjon, overføring, offentlig visning eller annen bruk av Nettsidens innhold eller materiale uten uttrykkelig tillatelse er strengt forbudt.

8.3 Brukere må respektere opphavsretten og andre immaterielle rettigheter knyttet til innholdet og materialet som finnes på Nettsiden. Eventuelle brudd på opphavsretten vil bli forfulgt i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

8.4 Brudd på dette punktet kan føre til utestengelse fra Nettsiden og eventuelle juridiske konsekvenser. Vi oppfordrer alle brukere til å respektere opphavsretten og de rettigheter som tilhører Nettsiden og dets lisensgivere.

9. Endringer i Vilkårene

9.1. Scom.no forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere disse Vilkårene når som helst. Oppdateringer vil bli kunngjort på nettsiden. Din fortsatte bruk av tjenesten etter endringer trer i kraft, utgjør aksept av de reviderte Vilkårene.

10. Jurisdiksjon

10.1. Disse Vilkårene skal styres av og tolkes i samsvar med lovene i Norge. Du samtykker i at eventuelle tvister som oppstår i forbindelse med disse Vilkårene eller bruk av tjenesten skal underlegges eksklusiv jurisdiksjon til domstolene i Norge.

10.2 Ved å bruke tjenesten, samtykker du i å overholde disse Vilkårene. Dersom du ikke aksepterer Vilkårene, vennligst ikke bruk Scom.no.

Sist oppdatert: 04.11.2023

Har du spørsmål eller bekymringer angående disse Vilkårene, vennligst kontakt oss på Kontakt@scom.no.